Polityka prywatności firmy Quercus Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, w związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych zwane RODO), prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz informacją o wykorzystaniu plików cookies przez serwis internetowy www.quercus.org.pl

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Firma Quercus Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 21, 12-130 Pasym wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7451747302.

Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z IOD pod adresem e-mail: iod@quercus.org.pl

Pana/i dane będą przetwarzane w celu realizacji sprzedaży towarów i usług na podstawie niezbędności do realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń, jak również do przekazywania informacji o własnych towarach i usługach.

Ponadto, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/a danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Po wyrażeniu zgody  Pani/a dane przetwarzane są też w postaci plików cookies na naszej stronie internetowej, co jest konieczne do prawidłowego świadczenia usług w serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

Zbieramy również informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, przez jego użytkowników oraz ich adresy IP, w oparciu o analizę logów dostępowych serwera. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług, dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi naszą stronę.

Wyrażenie zgody (podanie danych osobowych) przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług.

Dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym na zasadzie umowy powierzenia w celu obsługi księgowej, prawnej, informatycznej, kurierskiej, czy też podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi (np. realizacja płatności). Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po  tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe użytkowników serwisu nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.

Na stronie mogą zostać umieszczone linki/odnośniki do stron administrowanych przez podmioty trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach oraz za ich politykę prywatności. Przed skorzystaniem z tych stron zalecane jest zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności odwiedzanej strony.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników poprzez publikację nowej treści na naszej stronie internetowej.