Projekty

Mamy przyjemność poinformować, że firma Quercus jest jednym z partnerów realizujących projekt BioMagic – „Bioprodukty z biomasy lingnocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce”

Głównym celem projektu BioMagic jest wytworzenie bioproduktu/bioproduktów zawierającego substancje bioaktywne, z biomasy lignocelulozowej WRP pozyskanej z gruntów marginalnych. W projekcie zidentyfikowane zostaną grunty marginalne w Polsce oraz możliwości pozyskania z nich biomasy WRP z uwzględnieniem wpływu zmian klimatycznych. Opracowane zostaną optymalne technologie uprawy 12 gatunków WRP.  Określony będzie bilans obiegu wody i składników pokarmowych w uprawie WRP na gruntach marginalnych.  Opracowana zostanie logistyka  obrotu biomasą lignocelulozową w zależności od jej rodzaju i wymagań jakościowych producentów ekstraktów i substancji bioaktywnych. Opracowane zostaną innowacyjne rozwiązania pozyskiwania ekstraktów i substancji bioaktywnych z biomasy WRP metodami ekstrakcji nadkrytycznej i cieczowej.

Określone zostaną możliwości wykorzystania standaryzowanych ekstraktów roślinnych dla celów farmaceutycznych i weterynaryjnych. Zaproponowane zostanie biotechnologiczne wykorzystanie wybranych ekstraktów  i rafinatów jako dodatku do żywności i/lub pasz. Określone będą zrównoważone sposoby zagospodarowania biomasy poekstrakcyjnej i zbilansowanie jej potencjału energetycznego w celu opracowania energooszczędnych technologii wytwarzania bioproduktów. Wdrożona zostanie w skali półtechnicznej technologia produkcji co najmniej jednego bioproduktu stanowiącego dodatek do produktów żywnościowych i/lub paszowych i/lub farmaceutycznych i/lub weterynaryjnych i/lub suplementów. Wykonana będzie zintegrowana ocena łańcuchów wartości dodanej wytwarzania bioproduktów z uwzględnieniem oceny cyklu życia w aspekcie środowiskowym, ekonomiczno- energetycznym i społecznym. Wyniki fazy badawczej zostaną przygotowane do wdrożenia u partnerów przemysłowych.

PRZETARGI / ZAPYTANIA OFERTOWE – BIOMAGIC

Przeprowadzenie badania rynku – „Zapytanie ofertowe”

 

biomagic