Projekty

RPWM.01.05.02-28-0039/23

QUERCUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Odtworzenie dziedzictwa gospodarczego Warmii i Mazur przez firmę Quercus Sp. z o.o. etap 2”

Planowane efekty: Projekt zakłada odtworzenie dziedzictwa Warmii i Mazur polegający na wdrożeniu innowacji procesowej (technologicznej) w produkcji paliw stałych z odnawialnych źródeł energii poprzez włączenie do procesu harwestera z głowicą pakietującą wraz z forwarderem z systemem geoinformatycznym.

Cel główny: Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu w postaci kontynuacji zawodu drwala oraz przemysłu drzewnego przez firmę Quercus Sp. z o.o. do 12.2023r.

Cele szczegółowe:

  • Wdrożenie 1 innowacji procesowej w procesie pozyskiwania biomasy przez firmę Quercus Sp. z o.o. do 12.2023 r.
  • Wdrożenie 1 innowacji w procesie pozyskiwania biomasy przez firmę Quercus Sp. z o.o. do 12.2023 r.
  • Przeprowadzenie 1 działania edukacyjnego w formie bezpośredniej przez firmę Quercus Sp. z o.o. do 12.2024 r.

Beneficjent: Quercus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 4 430 658,28 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 679 700,00 zł

Okres realizacji projektu: 10.08.2023-31.12.2023