Projekty

RPWM.01.05.02-28-0038/23

QUERCUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Odtworzenie dziedzictwa gospodarczego Warmii i Mazur przez firmę Quercus Sp. z o.o. etap 3”

Planowane efekty: Projekt zakłada odtworzenie dziedzictwa Warmii i Mazur polegający na wdrożeniu innowacji procesowej (technologicznej) w produkcji paliw stałych z odnawialnych źródeł energii poprzez wdrożenie do procesu urządzenia zrębkującego z własnym koszem zasypowym i układem rozdrabniania dedykowanym do produkcji mikrozrębki.

Cel główny: Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu w postaci kontynuacji zawodu drwala oraz przemysłu drzewnego przez firmę Quercus Sp. z o.o. do 12.2023r.

Cele szczegółowe:

  • Wdrożenie 1 innowacji procesowej w procesie pozyskiwania biomasy przez firmę Quercus Sp. z o.o. do 12.2023 r.
  • Wdrożenie 1 innowacji w procesie pozyskiwania biomasy przez firmę Quercus Sp. z o.o. do 12.2023 r.
  • Przeprowadzenie 1 działania edukacyjnego w formie bezpośredniej przez firmę Quercus Sp. z o.o. do 12.2024 r.
  • Wdrożenie 1 nowego produktu do oferty firmy do 12.2023 r. 

Beneficjent: Quercus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 2 630 970,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 197 626,10 zł

Okres realizacji projektu: 21.08.2023-31.12.2023