Projekty

RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/18

Firma QUERCUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach osi Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, działanie Przedsiębiorczość, poddziałanie Tereny inwestycyjne.

Celem projektu jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych na przyszłe potrzeby firmy Quercus sp. z o.o.