Projekty

RPWM.01.05.01-28-0013/18

Firma QUERCUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w firmie Quercus sp. z o.o.

W ramach projektu planowany jest zakup następujących urządzeń:

  • rozdrabniacz wysokoobrotowy bijakowy/frezowy
  • rębak nożowy,
  • wozidło

Zakres projektu obejmuje wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych prowadzonych dla firmy Quercus sp. o.o. w zakresie pozyskiwania dendromasy z plantacji SRWC lub SRF wierzby i topoli zakładanych na obszarach (terenach) zagospodarowanych po samosiewach.

Cel projektu: Zwiększenie zastosowania innowacji w firmie Quercus Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu badanego rozwiązania, w zakresie pozyskiwania dendromasy z plantacji SRWC lub SRF wierzby i topoli zakładanych na obszarach (terenach) zagospodarowanych po samosiewach w okresie do 06.2019r.

Cele szczegółowe:

  • Wdrożenie innowacyjnej technologii w zakresie pozyskiwania dendromasy z plantacji SRWC lub SRF wierzby i topoli zakładanych na obszarach (terenach) zagospodarowanych po samosiewach w okresie do 06.2019r..
  • Poprawa konkurencyjności firmy Quercus Sp. z o.o. na rynku krajowym dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii w zakresie pozyskiwania dendromasy z plantacji SRWC lub SRF wierzby i topoli zakładanych na obszarach (terenach) zagospodarowanych po samosiewach w okresie do 06.2019r.
  • Wdrożenie 1 nowego procesu w zakresie pozyskiwania dendromasy z plantacji SRWC lub SRF wierzby i topoli zakładanych na obszarach (terenach) zagospodarowanych po samosiewach udoskonalonego w 2019 roku przez firmę Quercus Sp. z o.o.
  • Wdrożenie wyników prac B+R przez firmę Quercus Sp. z o.o. do 06.2019r.
  • Wprowadzenie 1 innowacji przez firmę Quercus Sp. z o.o. do 06.2019r
  • Wprowadzenie jednej innowacji procesowej przez firmę Quercus Sp. z o.o. do 06.2019r.

Beneficjent: QUERCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wartość projektu: 7 404 600.00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 605 980.00 zł